Univerzální dezinfekce rukou - bezoplachová

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Dezinfekční profesionální prostředek na ruce bezoplachová 5L.

Dostupnost Skladem u dodavatele
Cena 1 321,49 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 1 599 Kč
Počet (ks)

   

Kód produktu DEZUNI
Kategorie Mýdla a dezinfekce
 

Dezinfekční prostředek na bázi alkoholu - ideální pro boj proti virům a bakteriím.

Kompletní specifikace

Velice účinný přípravek na ošetřování rukou, povrchů a všeho co je třeba udžet v absolutní čistotě.

Univerzální bezoplachový na bázi alkoholu.

Přípravek je antibakteriální, fungicidní, ale především VIRUCIDNÍ - tudíž je vhodný jako ideální bojovník proti Koronaviru (COVID-19).

Velkou výhodou je velkoobjemové balení, tudíž stačí pouze jeden rozprašovač a můžete jej neustále dolívat. Velice rychle usychá. Učinnost okamžitá a 100%tní

Obal je z kompletně recyklovatelného materiálu - tudíž je výrobek ekologický

 

Použití: Přípravek se neředí, pouze se nalije do rozprašovače. Aplikuje se na čisté suché nebo vlhké povrchy do úplného smočení. 100% učiinost nastane po odpaření tekutiny. Kontaktní doba je minimálně 5 minut. Produkt neoplachujeme. 

  1. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

    1. Složení výrobku: Směs ethanolu, isopropylalkoholu, butanonu a vody

    2. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Číslo ES

Číslo CAS

Registrační číslo dle ES č. 1907/2006

Chemický název látky

Obsah

[% hm.]

Klasifikace CLP*

H-věty**

200-578-6

64-17-5

01-2119457610-43-xxxx

ethanol***

< 70

Hořlavá kapalina 2 (Flam. Liq. 2)

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2)

H225

H319

200-661-7

67-63-0

01-2119457558-25-0005

propan-2-ol***

(isopropylalkohol)

< 3

Hořlavá kapalina 2 (Flam. Liq. 2)

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2)

Toxicita pro specifický cílový orgán –jednorázová expozice 3 (STOT SE 3)

H225

H319

H336

201-159-0

78-93-3

01-2119457290-43-xxxx

butanon***

(methylethylketon)

< 3

Hořlavá kapalina 2 (Flam. Liq. 2)

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2)

Toxicita pro specifický cílový orgán –jednorázová expozice 3 (STOT SE 3)

H225

H319

H336

EUH066

*) CLP = Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008

**) úplné znění H-vět je uvedeno v bodě 16

***) látky, které mají přidělen PEL v NV č. 361/2007 Sb.

BL dezinfekce CHE

Hmotnost 5.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

 
 

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole
 
 
 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.